Cultural-spiritual activities

Maʼnaviyat-maʼrifat va iqtidorli yoshlar bilan ishlash boʻlimi boʻlimi  talaba-yoshlar ongi va qalbida  maʼnaviy fazilatlarni kamol toptirishda, milliy istiqlol gʻoyasi va mustaqillik mafkurasini shakllantirishda  Termiz davlat universitetida amalga oshirilayotgan maʼnaviy-maʼrifiy va tarbiyatizimiga rahbarlikqiluvchi, uni boshqaruvchi boʻlim  hisoblanadi.

Universitetdagi maʼnaviy-maʼrifiy  tizimga rahbarlik qilish, bu borada olib boriladigan ishlarni jonlantirish  va samaradorligini oshirish, ilgʻor tajribalarni ommalashtirish,  maʼnaviy-maʼrifiy masalalar boʻyicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tanlash va tavsiya qilish,  oʻquv markazlari, fakultetlar, jamoa tashkilotlari hamda talabalar uyida tashkil etilayotgan tarbiyaviy ishlar ustidan nazorat oʻrnatish  va ular faoliyatini muvofiqlashtirish,  yuqori malakali mutaxassislarni kamol toptirish ishida faol ishtirok etish “boʻlim” ish faoliyatining ustuvor yoʻnalishidir.

Boʻlimning asosiy maqsadi talaba-yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida maʼnaviy barkamol, yetuk axloqli, Vatan, xalq manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan ustun qoʻyuvchi, elim deb, yurtim deb yonib yashovchi, Vatan timsollarini eʼzozlovchi mutaxassis qilib yetishtirishda oʻquv markazlari, fakultetlar, jamoat tashkilotlari faoliyatlarini muvofiqlashtirish, boshqarish, nazorat qilish va ularga ilmiy-uslubiy, amaliy yordam berishni tashkil etish, talaba-yoshlarni maʼnaviy-axloqiy,  vatanparvar, huquqiy, badiiy-estetik didga ega boʻlgan,  jismoniy va aqliy barkamol shaxs etib tarbiyalashdir. Shuningdek, boʻlimning vazifalari ajdodlarimizning buyuk tarixiy merosi va hozirgi zamon tafakkuri  asosida yashaydigan, mustaqil dunyoqarashga egaboʻlgan vatanparvar, insonparvar, milliy gʻurur va  oʻzligini anglaydigan,  oʻz millatiga sadoqatli boʻlishni eng yuksak burch deb biladigan, odamlarda iymon, mehr-shafqat, poklik va halollik kabi fazilatlarni qadrlay oladigan, ularga hayotda amal  qiladigan,  oʻzida ota-onaga izzat-hurmat, oilaga sadoqat, bagʻrikenglik tuygʻularini singdirgan,  adolat bilan razillikni, yaxshilik bilan yomonlikni amald aajrata oladigan shaxsni shakllantirishga koʻmaklashish, talabalarning oʻz ruhiy dunyosini takomillashtirib hayotda oʻz oʻrinlarini topishga  hamda mustaqillikka tahdid soladigan ekstremistik oqimlarga qarshi jangovor kurashchi boʻlib  yetishishiga   yordamlashishdan iboratdir.

Boʻlimning vazifalari: 

– Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan Farmonva Qarorlar mazmunini professor – oʻqituvchi va talabalarga  yetkazib borish;

– Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika hukumati va Vazirlik tomonidan qabulqilingan taʼlim-tarbiya, maʼnaviyat va maʼrifat, milliy istiqlol gʻoyasi va mafkurasiga bagʻishlangan Farmon, Qaror va buyruqlar boʻyicha tegishli hujjatlar tayyorlash va ularning bajarilishini taʼminlash;

– universitet bilan korxona, tashkilot, huquq tartibot  idoralari, sanʼat va madaniy  muassasalar,  xususiy korxona va firmalar oʻrtasida maʼnaviy-maʼrifiy ishlar sohasida manfaatli hamkorlik shartnomalarini tuzish va ularni amalga oshirib borish;

Talabalarning maʼnaviy axloqiy saviyasi va madaniy ehtiyojlarini aniqlash maqsadida ular orasida sotsiologik tadqiqotlar oʻtkazib boorish va ularning  natijalaridan tarbiyaviy ishlarda foydalanish;

– mustaqil dunyoqarashga ega boʻlgan, ajdodlarimizning buyuk tarixiy merosi va hozirgi zamon tafakkuri  asosida yashaydigan, vatanparvar, insonparvar, milliy  oʻzligini anglaydigan, milliy  gʻurur va oʻz millatiga sadoqatli boʻlishni eng yuksak burch deb biladigan, odamlarda iymon, mehr-shafqat, poklik va halollik kabi fazilatlarni qadrlay oladigan va ularga hayotda amal qiladigan, ota-onaga izzat-hurmat, oilaga sadoqat, bagʻrikeng, adolat bilan razillikni, yaxshilik bilan yomonlikni amalda ajrata oladigan shaxsni shakllantirishda koʻmaklashish;

– talabalarning hayotda oʻz oʻrinlarini topishga, oʻz-oʻzini tarbiyalash, oʻz shaxsini kamolatga yetkazish, oʻz ruhiy dunyosini takomillashtirish usullarini egallashlariga yordam berish;

– mustaqillikka tahdid soladigan ekstremistik oqimlarga qarshi jangovor kurashchi boʻlib  yetishishiga talabalarga  yordamlashish.

– zamon talablariga javob beradigan maʼnaviy barkamol, yuqori malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlashda Respublika Prezidenti Farmonlari, Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasining Qarorlarida nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish

– talaba-yoshlarni chuqur vatanparvarlik, fidoyilik, milliy gʻoya va mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiyalash ishlarini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirishga alohida eʼtabor qaratish.