Ommaviy xabarlar

Umumta’lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to’g’risida

PQ 4862 ilova 4360-k
PQ 4851 ilova 4361-k

PQ 4862

Yoshlar va ayollar

Ayollar uchun kreditlar

PQ 4851

PQ 4851 (2)

AKT sohasi rivojlantiriladi (3) (2)